خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / زنجان / برگزاری جلسه بررسی گزارش اجرای پروژه ملی الگوی کشت

برگزاری جلسه بررسی گزارش اجرای پروژه ملی الگوی کشت

در تاریخ ۱۹ دی ماه سال جاری با حضور جناب آقای دکتر وفابخش مشاور محترم وزیر در امور زراعت، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولین ذیربط در سازمان استان و مرکز تحقیقات جلسه بررسی گزارش اجرای پروژه ملی الگوی کشت ملی در استان زنجان در سالن اشراق سازمان برگزار و آقایان دکتر طاهری و مهندس اسماعیلی گزارش مشروحی از روند اجرای پروژه، جمع آوری نقشه های مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی، تهیه فنولوژی و دوره های رشد گیاهان زراعی، اطلاعات هواشناسی و گزارش منابع و مصارف آبی استان و نتایج حاصله در راستای اجرای پروژه مزبور را ارایه و به سؤالات مطروحه پاسخ دادند و در پایان با توجه به کامل بودن اطلاعات استان در این برنامه، پیشنهاد شد برنامه تهیه نقشه های الگوی کشت استان در قالب پروژه ملی در اولویت برنامه ای وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. آقای دکتر وفابخش نیز ضمن قدردانی و تشکر از ارایه گزارش پروژه در استان زنجان، برنامه ها و سیاست های وزارت در مورد ادامه روند اجرای پروژه الگوی کشت در کشور را به جلسه ارایه نمودند

photo_2017-01-09_12-07-17 photo_2017-01-09_12-07-31 photo_2017-01-09_12-07-34 photo_2017-01-09_12-07-40


لینک مرجع

Check Also

برگزاری جلسه مشترک با اداره کل منابع طبیعی استان

معاونت پژوهشی مرکز به همراه روسای بخش آبخیزداری و منابع طبیعی مرکز با معاونت فنی …