خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / خراسان رضوی / رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبرداد: تخصیص۱۰۰میلیارد تومان اعتبار،به طرحهای انتقال آب بالوله در خراسان رضوی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبرداد: تخصیص۱۰۰میلیارد تومان اعتبار،به طرحهای انتقال آب بالوله در خراسان رضوی


رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبرداد: تخصیص۱۰۰میلیارد تومان اعتبار،به طرحهای انتقال آب بالوله در خراسان رضوی


لینک مرجع

Check Also

دکتررکنی معاون امورتولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی : مسئولیت کارشناسان کشاورزی که وظیفه پهنه بندی را به عهده دارندبسیار مهم است وباید اشراف کامل براطلاعات تولیدات کشاورزی در حوزه پهنبه بندی خویش داشته باشند

دکتررکنی معاون امورتولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی باحضوردر مشهدمقدس از دو واحد تولیدی وبسته بندی …