خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / البرز / آغاز توزیع تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب هر شانه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

آغاز توزیع تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب هر شانه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان


آغاز توزیع تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب هر شانه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان

Check Also

خاک به عنوان ثروت ملی در توسعه پایدار از عوامل بسیار موثر می باشد.

خاک به عنوان ثروت ملی در توسعه پایدار از عوامل بسیار موثر می باشد.