خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / زنجان / آغاز کلاس های آموزشی سنجش مهارت

آغاز کلاس های آموزشی سنجش مهارت

<br /> آغاز کلاس های آموزشی سنجش مهارت | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان


کلاس آموزش سنجش مهارت از تاریخ سیزدهم بهمن ۹۷ در رشته زراعت غلات و حبوبات در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان برای ۲۰ نفر از متقاضیان آغاز گردید این کلا س تا تاریخ چهارم اسفند ۹۷ ادامه خواهد داشت

سنجش 2 سنجش ومهارت ا

Check Also

برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای شرکت کنندگان در مزایده زیتون سبز ایستگاه تحقیقات زیتون طارم

روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ جلسه  بازگشایی پاکتهای شرکت کنندگان در مزایده زیتون سبز با …