خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / زنجان / بازدید ریاست محترم مرکزاز پایگاه تحقیقاتی درختان چند منظوره ماهنشان

بازدید ریاست محترم مرکزاز پایگاه تحقیقاتی درختان چند منظوره ماهنشان

در تاریخ ۲۸ / ۳ / ۹۸ ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر مرادی با حضور در پایگاه تحقیقاتی درختان چند منظوره ماهنشان، از فعالیت کارشناسان فعال در پایگاه و وضعیت پیشرفت عملیاتهای فیزیکی باغ پسته ماهنشان و مزرعه الگویی کشت گیاه داروئی فیسالیس بازدید بعمل آوردند و ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، بر لزوم استمرار فعالیتهای در حال انجام جهت بهبود هرچه بیشتر وضعیت پایگاه تاکید نمودند.

ماه3thumbnail (2) thumbnail

Check Also

برگزاری جلسه کمیته آزمون های سنجش مهارت مرکز

جلسه کمیته برگزاری آزمون های سنجش مهارت مرکز با عنایت به مجوز برگزاری آزمون های …