خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / زنجان / برگزاری آزمون سنجش مهارت تعمیر موتور تراکتور در شهرستان ابهر

برگزاری آزمون سنجش مهارت تعمیر موتور تراکتور در شهرستان ابهر

آزمون تئوری  سنجش مهارت  رشته تعمیر موتور تراکتور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان   در ساعت ۱۴/۳۰ روزدوشنبه  مورخ ۹۸/۰۲/۲۳ در شهرستان های  ابهر  برای ۳۲  نفر از متقاضیان برگزار گردید.

ابهر ازمون 2 ابهر آزمون1

Check Also

بازدید از فعالیتهای مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان

در تاریخ ۹۸/۵/۲۲ دکتر طاهری به عنوان نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از …