خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / زنجان / برگزاری دوره آموزشی آشنایی نیروهای خدماتی با وظایف محوله

برگزاری دوره آموزشی آشنایی نیروهای خدماتی با وظایف محوله

دوره ی ” آشنایی نیروهای خدماتی با وظایف محوله ” برای مسئولین دفاتر و نیروهای خدماتی سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شهرستانها به منظور بالا بردن الگوهای رفتاری و بهبود عملکرد وظایف محوله در مورخه ۱۷دی ماه ۹۷در سالن جلسات اشراق سازمان جهاد کشاورزی با حضور پنجاه و سه نفر از فراگیران آغاز گردید. دوره مذکور تا تاریخ ۱بهمن ماه ۹۷روزهای دوشنبه ی هر هفته در سالن جلسات اشراق برگزار خواهد شد.

IMG_0028IMG_0025

Check Also

برگزاری دوره آموزشی عوامل خسارت زای زنده مزارع گندم

دوره آموزشی عوامل خسارت زای زنده مزارع گندم بنا به درخواست معاونت بهبود تولیدات گیاهی …