خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / زنجان / برگزاری دوره آموزشی آشنایی نیروهای خدماتی با وظایف محوله

برگزاری دوره آموزشی آشنایی نیروهای خدماتی با وظایف محوله

دوره ی ” آشنایی نیروهای خدماتی با وظایف محوله ” برای مسئولین دفاتر و نیروهای خدماتی سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شهرستانها به منظور بالا بردن الگوهای رفتاری و بهبود عملکرد وظایف محوله در مورخه ۱۷دی ماه ۹۷در سالن جلسات اشراق سازمان جهاد کشاورزی با حضور پنجاه و سه نفر از فراگیران آغاز گردید. دوره مذکور تا تاریخ ۱بهمن ماه ۹۷روزهای دوشنبه ی هر هفته در سالن جلسات اشراق برگزار خواهد شد.

IMG_0028IMG_0025

Check Also

تشکیل اولین جلسه کشاورزی هوشمند(اینترنت اشیاء) و بازدید از مرغداری مرکز

روز دوشنبه مورخ بیست وچهارم دی ماه ۹۷ راس ساعت هفده  عصر، اولین جلسه کشاورزی هوشمند …