خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / گلستان / برگزاری دوره آموزشی ارزیابی آسایش در گاو شیری در مرکز تحقیقات آموزش گلستان

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی آسایش در گاو شیری در مرکز تحقیقات آموزش گلستان

دوره آموزشی ارزیابی آسایش در گاو شیری ویژه همکاران این مرکز در سالن جلسات ساختمان شهید حاجی کریمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۲/۱۱/۹۷ لغایت ۳/۱۱/۹۷برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۳۰ نفر از مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی می باشد که بصورت سلسله برنامه آموزشی به درخواست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان در این مرکز برگزار شد.
مدرس این برنامه دکتر عبدالله سعمیی محقق بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز در قالب۱۶ساعت آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.
در اسایش و تنش های گرمایی در گاو توضیح داده شد که موجب کاهش تولید و کاهش تولید شیر و وزن و عدم نشخوار خواهد شد و در نتیجه باعث ضرر های اقتصادی زیادی به جامعه دامپروری خواهد زد که با راهکار های مدیریتی و اصلاح تغذیه و بهداشت میتوان تا حدودی از ضرر های اقتصادی کم کرد.

Check Also

پایش مواد کودی شهرستان گنبد به همت همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان …