خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / زنجان / برگزاری دوره آموزشی مدیریت کم آبیاری با استفاده از آبیاری تحت فشار

برگزاری دوره آموزشی مدیریت کم آبیاری با استفاده از آبیاری تحت فشار

<br /> برگزاری دوره آموزشی مدیریت کم آبیاری با استفاده از آبیاری تحت فشار | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان


دوره آموزشی مدیریت کم آبیاری با استفاده از آبیاری تحت فشار بنا به درخواست مدیریت محترم آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی برای سی وپنج  نفر از کارشناسان مهندسی زراعی در روزهای یکشنبه به مدت( ۳ هفته ) از مورخه چهاردهم بهمن ماه ۹۷  از ساعت ۸/۳۰صبح الی ۱۳/۳۰در این مرکز برگزارمیگردد

اب2 اب

Check Also

بازدید ریاست محترم مرکزاز پایگاه تحقیقاتی درختان چند منظوره ماهنشان

در تاریخ ۲۸ / ۳ / ۹۸ ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر مرادی با …