جلسه شورای هماهنگی

۲۰آبان ۱۳۹۸

۰۹:۰۵ – مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد

جلسه شورای هماهنگی

Check Also

سومین جلسه کارگروه استانی اعتبارات بند الف تبصره ۱۸

۲۵تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴ – مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد …