خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / مازندران / جلسه هماهنگی تهیه و تدارک سموم و نظارت و پایش فروشگاهای سموم

جلسه هماهنگی تهیه و تدارک سموم و نظارت و پایش فروشگاهای سموم

۷خرداد ۱۳۹۹

۱۰:۲۵ – مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد

جلسه هماهنگی تهیه و تدارک سموم و نظارت و پایش فروشگاهای سموم

Check Also

سومین جلسه کارگروه استانی اعتبارات بند الف تبصره ۱۸

۲۵تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴ – مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد …