خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / خراسان رضوی / خسارت وارده به بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در فروردین ماه ۱۳۹۸

خسارت وارده به بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در فروردین ماه ۱۳۹۸


خسارت وارده از سیل به بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در فروردین ماه ۱۳۹۸

Check Also

تشریح عملکرد مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در اردیبهشت ماه

سرپرست مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عملکرد این مدیریت در اردیبهشت ماه …