خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / ایلام / رهاسازی۱۹۰ هزار زنبور براکن در مزارع نخود شهرستان ایلام

رهاسازی۱۹۰ هزار زنبور براکن در مزارع نخود شهرستان ایلام

رهاسازی190 هزار زنبور براکن در مزارع نخود شهرستان ایلام

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، شریف خدامرادی مدیرجهاد کشاورزی شهرسـتان ایلام با اعلام  این خبرگفت:  درخرداد مـاه سال جـاری و به منظور مبارزه با افت کرم پیله خوار مزارع نخود بـا همکـاری مـدیریت حفـظ نباتات سازمان تعـداد یک صـد و نود هزار زنبور براکون در سـطح ۱۹۰ هکتار از مزارع نخود شهرستان رهاسازی گردید.

خدامرادی هدف از رهاسازی زنبور را علاوه برمبارزه با آفت مذکور ترویج مبارزه غیرشیمیایی (بیولوژیک) با آفات محصولات زراعی و کاهش استفاده ازسموم ذکرکرد.

Check Also

آغاز برداشت انگور از باغات شهرستان ایلام

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، شریف خـدامرادی مدیرجهاد کشاورزی شهرسـتان ایلام با …