خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / خراسان رضوی / مبارزه با سن گندم و علفهای هرز در خراسان رضوی

مبارزه با سن گندم و علفهای هرز در خراسان رضوی


مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عملکرد این مدیریت را در سالجاری تشریح کرد.

Check Also

تشریح عملکرد مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در اردیبهشت ماه

سرپرست مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عملکرد این مدیریت در اردیبهشت ماه …