خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / خراسان رضوی / مبارزه با سن گندم و علفهای هرز در خراسان رضوی

مبارزه با سن گندم و علفهای هرز در خراسان رضوی


مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عملکرد این مدیریت را در سالجاری تشریح کرد.

Check Also

برگزاری دوره تکثیر وپرورش کاربردی ماهیان خاویاری در خراسان رضوی

پرورش ماهیان خاویاری باتوجه به اقلیم خاص خراسان رضوی اقتصادی است.