خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / کرمان / مبارزه با ملخ صحرایی دریایی و آفات مزارع گندم در شهرستان ارزوئیه انجام شده و همچنان ادامه دارد.

مبارزه با ملخ صحرایی دریایی و آفات مزارع گندم در شهرستان ارزوئیه انجام شده و همچنان ادامه دارد.

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: شهرستان ارزوئیه با دارا بودن سطحی بیش از ۴۵۰۰۰هکتار اراضی کشاورزی وقریب به ۳۰۰۰۰۰هکتار مراتع، شاهد ریزش ملخ صحرایی دریایی بود که با رصد و ردیابیهای شبکه مراقبت تا کنون ۴ کانون  ملخ در مناطقی مانند ده شیخ ووکیل آباد مناطق هم مرز با هرمزگان و صوغان هم مرز با شهرستان جیرفت شناسایی وفورا کانون کوبی گردید.

وی افزود: در کلیه مراتع ومزارع تراکم ملخ در حد بسیار کم و بصورت پراکنده دیده می شود.

امیری افزود: اولین کانون کوبی جهت کنترل این آفت عمومی در مورخه ۲/۲/۹۸ انجام  شد که  تمام جمعیت ملخ  مشاهده شده مهاجر، بالغ بودند لذا برای به حداقل رساندن جمعیت پوره ها در منطقه ده شیخ با استفاده از سمپاش اونیماک و با سم توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات، سم دلتامترین مبارزه انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: تا کنون با شناسایی ۴ کانون در سطح ۵۰ هکتار سمپاشی وکانون کوبی صورت گرفته  است و ردیابیهای بعد از سم پاشی نشان می دهد که این آفت بخوبی کنترل  شده است و البته ردیابیها توسط اعضا شبکه مراقبت به طور روزانه از مناطق مختلف شهرستان همچنان ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه اظهار داشت: در مورخه ۱۸/۲/۹۸ اولین خروج پوره ها رویت گردید و پیش بینی می شود با توجه به وسعت وپراکندگی منطقه و ریزش های پراکنده، جمعیت پوره ها زیاد باشد که  به امکانات بیشتری از قبیل سمپاش ulv ­پاش وحتی هواپیما در بعضی از مناطق نیاز دارد.

وی در پایان بیان داشت: از آنجایی که ارزوئیه قطب زراعی استان است وجهت تحقق شعار سال به نام “رونق تولید” ، تولید محصول با کمیت وکیفیت با مدیریت به موقع آفات وبیماریها از  اولویتهای  کاری ماست لذا در سال زراعی جاری در سطح ۴۷۰۰ هکتار با سن مادری  و۱۵۳ هکتار با زنگ زرد گندم و۱۱۰۰ هکتار با بیماریهای قارچی ، ۸۵۰۰ هکتار با شته و وتاکنون در سطح ۲۵۰۰ هکتار با پوره مبارزه انجام شده که همچنان هم ادامه دارد.

 

 


Check Also

هفته منابع طبیعی سال جاری با شعار نهال کاری همگانی برای ایرانی سبز

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، عباس سعیدی رئیس این سازمان …