خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / خراسان رضوی / مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تشرح کرد: وضعیت مبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز درمزارع استان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تشرح کرد: وضعیت مبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز درمزارع استان


مطابق پیش بینی ها شرایط آب و هوایی اسفند ۹۷ و فروردین۹۸ شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه بیماریها در مزارع غلات و به ویژه گندم در خراسان رضوی ایجاد نمود.

Check Also

تشریح عملکرد مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در اردیبهشت ماه

سرپرست مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عملکرد این مدیریت در اردیبهشت ماه …