خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / خراسان رضوی / مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تشرح کرد: وضعیت مبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز درمزارع استان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تشرح کرد: وضعیت مبارزه با آفات و بیماریها و علفهای هرز درمزارع استان


مطابق پیش بینی ها شرایط آب و هوایی اسفند ۹۷ و فروردین۹۸ شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه بیماریها در مزارع غلات و به ویژه گندم در خراسان رضوی ایجاد نمود.

Check Also

برگزاری دوره تکثیر وپرورش کاربردی ماهیان خاویاری در خراسان رضوی

پرورش ماهیان خاویاری باتوجه به اقلیم خاص خراسان رضوی اقتصادی است.