خانه / اخبار کشاورزی / اخبار کشاورزی استانها / کرمان / مشارکت کشاورزان با انجام عملیات به باغی و هرس و انجام عملیات کنترل زراعی در زمستان نظیر شخم زمستانه ، یخ آب زمستانه ، دفن بقایای میوه های آلوده و… می تواند سهم به سزائی در کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای داشته باشد.

مشارکت کشاورزان با انجام عملیات به باغی و هرس و انجام عملیات کنترل زراعی در زمستان نظیر شخم زمستانه ، یخ آب زمستانه ، دفن بقایای میوه های آلوده و… می تواند سهم به سزائی در کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای داشته باشد.

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان،  دکتر نقوی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گفت : پس از هماهنگی های انجام شده توسط دکتر زاهدی نماینده مجلس شورای اسلامی با معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نمایندگان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور از مناطق آلوده به مگس مدیترانه ای شمال استان کرمان بازدید به عمل آمد.

 وی افزود: در این بازدید از نزدیک خسارت آفت روی میزبانان مختلف و انبوه مگس مدیترنه ای جذب شده در تله های زرد رنگ را مشاهده نموده و خسارت در مهروموم های آتی بسیار بالا و تا حد نابودی کل محصولات منطقه  ارزیابی که این خود می تواند بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی را برای کشاورزان به همراه داشته باشد.

نقوی  گفت : در ادامه این نشست ها به مواردی مانند اجرای عملیات ردیابی و تعیین انبوهی این آفت بر اساس روش های آماری در تمام مناطق و شهرستانهای استان با استفاده از تله های پارافرمونی و جلب کننده های استاندارد تاکید شد تا ضمن اجرای  برنامه های مقابله با این آفت  از ورود آن به مناطق غیر آلوده جلوگیری شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان  کرمان  افزود: با توجه به گسترده بودن مناطق آلوده شمال استان که دارای شرایط اقلیمی و میزبانی بسیار متفاوت هستند و با تاکید بر پیچیده بودن رفتارهای این آفت و قدرت بالای سازگاری آن و اینکه نمی توان در خصوص این آفت از نتایج تحقیقات سایر استان ها و اقلیم ها استفاده نمود، انجام تحقیقات گسترده علمی در مناطق مختلف شمال استان کرمان جهت تعیین خصوصیات بیواکولوژی، جلب کننده ها، دامنه میزبانی، ترجیح میزبانی و … ضرورت  داشته که با همکاری موسسه تحقیقات گیاهپزشکی این امر ممکن می شود.

 وی افزود: مشارکت کشاورزان با انجام عملیات به باغی و هرس و انجام عملیات کنترل زراعی در زمستان نظیر شخم زمستانه ، یخ آب زمستانه ، دفن بقایای میوه های آلوده و… می تواند سهم به سزائی در کنترل  این آفت داشته باشد.
Check Also

توصیه های لازم جهت سلامت مزارع سیب زمینی