اصفهان

اصفهان

برداشت محصول انار از باغات استان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : هویت گذاری دام زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بعداز اذان …

بیشتر بخوانید »

جلسه بررسی و اصلاح سامانه پهنه بندی داده های کشاورزی استان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : هویت گذاری دام زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بعداز اذان …

بیشتر بخوانید »

جلسه بررسی و اصلاح سامانه پهنه بندی داده های کشاورزی استان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : هویت گذاری دام زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بعداز اذان …

بیشتر بخوانید »

بازدیدرئیس سازمان و معاونین از شهرستان گلپایگان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : هویت گذاری دام زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بعداز اذان …

بیشتر بخوانید »

روز جهانی نابینایان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : هویت گذاری دام زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بعداز اذان …

بیشتر بخوانید »

مراسم روز مزرعه و برداشت سیب زمینی GAPدر سمیرم

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : هویت گذاری دام زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بعداز اذان …

بیشتر بخوانید »

ساماندهی واحدهای پرورش ماهی در شرق اصفهان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : هویت گذاری دام زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بعداز اذان …

بیشتر بخوانید »

همایش آموزشی ، ترویجی معرفی محصولات شرکت خدمات حمایتی

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : هویت گذاری دام زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بعداز اذان …

بیشتر بخوانید »

۱۷ مهرماه ؛ روز جهانی تخم مرغ

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : مدیریت کشت گلخانه – احداث سازه زمان پخش چهارشنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۱۸ مهر …

بیشتر بخوانید »

۱۵ مهر روز ملی روستا وعشایر

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : مدیریت کشت گلخانه – احداث سازه زمان پخش چهارشنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۱۸ مهر …

بیشتر بخوانید »