اصفهان

اصفهان

کارگروه احیاء وتعادل بخشی به آب های زیرزمینی

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – – یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : مدیریت کشت گلخانه(کنترل آفات و بیماریهای گلخانه) زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ …

بیشتر بخوانید »

بازدید از طرح های کشاورزی شهرستان تیران و کرون

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – – یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : مدیریت کشت گلخانه(کنترل آفات و بیماریهای گلخانه) زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ …

بیشتر بخوانید »

برداشت ۳ هزار ۷۰۰ تن وش پنبه در استان اصفهان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – – یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : مدیریت کشت گلخانه(کنترل آفات و بیماریهای گلخانه) زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ …

بیشتر بخوانید »

اجباری شدن بیمه و هویت گذاری دام در استان اصفهان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – – یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : مدیریت کشت گلخانه(کنترل آفات و بیماریهای گلخانه) زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ …

بیشتر بخوانید »

ملاقات مردمی رئیس سازمان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – – یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : مدیریت کشت گلخانه(کنترل آفات و بیماریهای گلخانه) زمان پخش چهارشنبه مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ …

بیشتر بخوانید »

سامانه جامع امور اراضی استان اصفهان

اطلاعیه پخش برنامه تلویزیونی کوشش و رویش – یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ عنوان برنامه : مدیریت کشت گلخانه(فلفل دلمه ای –قسمت دوم) زمان پخش چهارشنبه مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه اصفهان تکرار برنامه : پنجشنبه مورخ ۱۹دی …

بیشتر بخوانید »