اصفهان

اصفهان

بعد از هشت سال انتظار برای نخستین بار استحصال خاویار پرورشی در استان اصفهان

اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… ممنوعیت کشت هشت محصول در کشور عراق – یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ …

بیشتر بخوانید »

اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای دراستان

اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و افراد تحت تکفل …

بیشتر بخوانید »