اصفهان

اصفهان

نیمه شعبان مبارک باد

نمایشگاه صنعت دام ، طیور ، دامپزشکی و آبزیان – پنج شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ زمان برگزاری ۲۷ تا ۳۰ فروردین ۹۸ ساعت بازدید ۱۶ تا ۲۲ بازدیدویژه متخصصین : چهارشنبه ۲۸ فروردین ساعت۱۰الی۲۲   بیشتر… …

بیشتر بخوانید »

افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان

نمایشگاه صنعت دام ، طیور ، دامپزشکی و آبزیان – پنج شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ زمان برگزاری ۲۷ تا ۳۰ فروردین ۹۸ ساعت بازدید ۱۶ تا ۲۲ بازدیدویژه متخصصین : چهارشنبه ۲۸ فروردین ساعت۱۰الی۲۲   بیشتر… …

بیشتر بخوانید »

پرداخت غرامت کشاورزان خوزستانی آسیب دیده از سیل آغاز شد

نمایشگاه صنعت دام ، طیور ، دامپزشکی و آبزیان – پنج شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ زمان برگزاری ۲۷ تا ۳۰ فروردین ۹۸ ساعت بازدید ۱۶ تا ۲۲ بازدیدویژه متخصصین : چهارشنبه ۲۸ فروردین ساعت۱۰الی۲۲   بیشتر… …

بیشتر بخوانید »

جلسه تولید محصولات گواهی شده

  ۱۰:۵۸ –۱۸/۰۱/۹۸ — جلسه تولید محصولات گواهی شده دومین جلسه تولید محصولات گواهی شده با حضور معاون تولیدات گیاهی،مشاورین ریاست سازمان،مدیر امور باغبانی،مدیر ترویج و اعضا کارگروه محیط زیست و سلامت تشکیل گردید. …

بیشتر بخوانید »